תבנית 
כמות שהיא   $125.00 (כולל הזנת תוכן)
עם שינויים   $175.00
תמונות(הלקוח מספק) אם אנחנו מספקים, $35.00

התאמה אישית    בפני עצמוהוספה לאתר
בלוג     $150.00   $100.00
צ'יאט         50.00       35.00
וידאו צ'יאט         50.00        35.00
לוח אירועים         50.00        35.00
אלבום תמונות         50.00        35.00
ויקי       150.00     100.00
חנות  תלוי בעבודה    תלוי בעבודה  
פורום       150.00     100.00
שילוב       250.00     175.00

שונות 
איכסון  $5.00/לחודש.
דומיין  תלוי ברשם  
שינויים  $25.00/לשעה. (מינ. שעה 1)
בעיות  ללא חייוב